Underhållsarbete på Jutebron, Lindö

Karta som visar var Jutebron ligger.

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text på själva bilden i bildarkivet)

På grund av underhållsarbete kommer det vara begränsad framkomlighet på Jutebron på Lindö vecka 43–48.

Vad ska göras?

För att vara säkra på att bron kan användas i många år framåt gör vi ett underhållsarbete. Vi tar bort stålkanterna, lagar betongskador och lägger ny asfalt.

Under tiden arbetet pågår kommer ansvarig entreprenör att ha en arbetsbod på plats intill bron.

Framkomlighet

Under arbetet kommer det att vara begränsad framkomlighet på bron, men ett körfält kommer alltid att vara öppet. Följ skyltning på plats.

Tidsplan

Arbetet påbörjas vecka 43 och beräknas vara klart under vecka 48. Vissa av åtgärderna som ska göras är väderkänsliga och detta kan göra att arbetet försenas.

Publicerad: 7 oktober 2021