Nu bygger vi hundrastgård i Lindsdal

Kartbild över kommande hundrastgård i Lindsdal/Fjölebro.

Den nya hundrastgården byggs i gulmarkerat område.

Här planerar vi för en hundrastgård i skogsmiljö, storlek cirka 35 gånger 45 meter.

Ytan röjs och gallras och vi sätter upp ett stängsel omkring rastgården. Ett flertal stora träd kommer att sparas inne i själva hundrastgården. Vi anpassar placeringen till befintliga stigar så att du fortsatt kan röra dig igenom området.

Byggnation planeras under november-december 2021.

Publicerad: 28 oktober 2021