Ombyggnation av Tallhagsvägen

Kartbild över området där vi bygger om vägen.

Sträckan där byggarbete pågår.

Kalmar kommun har haft för avsikt att bygga om Funkabovägen, Tallhagsvägen och Svensknabbevägen under flera år.

Publicerad: 10 november 2021