Ny belysning och VA-ledningar i Gamla stan och längs Slottsvägen

Ny belysning, elkablar, fiber, vatten- och avloppsledningar kommer att anläggas i Gamla Stan och längs Slottsvägen från början av december 2021 till hösten/vintern 2023.

Publicerad: 22 november 2021