Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från idag klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Tillfällig förskola på Skälby

Karta som visar Topasens förskola som ska rivas och byggas om samt platsen för den tillfälliga förskolan under byggtiden.

Topasens förskola behöver fler avdelningar och den befintliga lokalen går inte att bygga till och behöver rustas upp. Därför rivs förskolan och vi kommer att bygga en ny som ska bli klar under 2024.

Under tiden som den nya förskolan byggs kommer det att finnas en tillfällig förskola i närheten av Skälbyloge. Vi håller just nu på med att bygga upp den tillfälliga förskolan som ska stå redo att användas i maj 2022.

När den nya förskolan står klar kommer den tillfälliga att tas bort och vi återställer platsen.

Publicerad: 25 februari 2022