Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från idag klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Tallhagsvägen avstängd med start 7/3

Karta som visar den avstängda Tallhagsvägen och den rekommenderade omledningsvägen.

Kartan visar den avstängda sträckan samt den rekommenderade omledningsvägen.


Nu
återupptar Kalmar kommun arbetet med att bygga om och färdigställa Tallhagsvägen. Med start 7 mars stängs vägen av helt i cirka fem veckor, mellan Funkabovägen och Vintergatan. Därefter är det södergående körfältet stängt för trafik ytterligare fem veckor.

Tallhagsvägen, Funkabovägen och Svensknabbevägen har byggts om i etapper de senaste åren. Nu återstår den sista, avslutande etappen av Tallhagsvägen mellan Funkabovägen i söder och Vintergatan i norr. Under de första fem veckorna är vägen helt avstängd, därefter endast det södergående körfältet ytterligare fem veckor. Trafiken kommer att ledas om via Sjöliden och Funkabovägen.

Detta gör vi

Tallhagsvägen, delen mellan Funkabovägen och Vintergatan, ska få en gång- och cykelväg på västra sidan, en smalare körbana med en stensatt yta i mitten, så som anslutande vägarna i både norr och söder har. Detta görs för att ge en upplevelse om en smalare körbana som i sin tur bidrar till lägre hastigheter. För att öka säkerheten på gång-och cykelbanan kommer vi att bygga upphöjda passager utmed Tallhagsvägen över Villagatan och Vintergatan. Kalmar Energi ska utföra en kabelförstärkning mellan nätstationen på Funkabovägen och nätstationen på Villagatan.

Tidplan

De sista etappen av ombyggnationen startar måndag 7/3 och beräknas pågå cirka 10 veckor.

Trafikpåverkan

Projektet kommer att innebära störningar på den trafik som normalt kör genom ombyggnadsområdet och de områden vi leder om trafiken till. Vi ber om överseende med de störningar vi orsakar och hoppas på att slutresultatet väger upp i slutänden.

Kontakt

Kalmar kommuns projektledare är Peter Borgebäck, 0480-45 04 35, peter.borgeback@kalmar.se

Publicerad: 7 mars 2022