Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från idag klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Ny gång- och cykelväg längs Lasarettsvägen

Kartbild över området där vi bygger ny gång- och cykelväg.

Under våren 2022 genomför vi arbeten vid Lasarettsvägen.

Publicerad: 10 mars 2022