Barkestorpsskolan

Välkommen till Barkestorpsskolan

Den lilla skolan med stora ambitioner och med trygghet i fokus.

Barkestorpsskolans ledord är L.Ä.S

Läsning är, sedan många år tillbaka, ett utvecklingsområde på vår skola. Vi arbetar med lässtrategier för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för att ta sig an texter av olika slag och för att lära för livet. God läsförmåga med bra strategier ger
förutsättningar att lyckas i skolans ämnen och i samhället och livet i stort.

Ämnesfokus, vi har ämnesklassrum vilket ger större möjlighet till ämnesspecifika miljöer och möjliggör större utbud av ämnesspecifikt arbetsmateriel.

Språkutveckling, all personal har genomgått kontinuerliga fortbildningar i språkutvecklande/språkmedvetet arbetssätt och bemötande. Detta genomsyrar undervisningen i alla ämnen.

Kontakta Barkestorpsskolan

Viktigt att veta

Om Barkestorpsskolan

Organisation och kontaktuppgifter på Barkestorpsskolan

Resultat och metoder på Barkestorpsskolan

Forskning visar att tillgången till ett utvecklat språk är en framgångsfaktor i dagens samhälle

Stöd, hälsa och trygghet på Barkestorpsskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa och krisgrupp, beroende på behov på Barkestorpsskolan

Elev och vårdnadshavare på Barkestorpsskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Barkestorpsskolan

Elevhälsa på Barkestorpsskolan

Elevhälsans uppdrag på Barkestorpskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot m...

$widget.img.alt

Prov och läxor på Barkestorpsskolan

Information om fokustid och nationella prov på Barkestorpsskolan

$widget.img.alt

Skolan och dess omgivning på Barkestorpsskolan

Barkestorpsskolans omgivning och lokaler

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang