Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Kalmar kommun vill göra två allmänna badplatser på Varvsholmen

Att bada är en viktig möjlighet i en kuststad som Kalmar. En möjlighet som vi försöker tillgodose för så många som möjligt i vår kommun.

I dagsläget finns inga allmänna badplatser på Varvsholmen i Kalmar. Därför har Kalmar kommun inte satt i några badstegar i år, utan endast räddningsstegar.

- Kalmar kommun kan inte sätta i en badstege där vi inte kan leva upp till löftet, och lagen, om en säker badplats, säger Peter Arnesson, förvaltningschef på serviceförvaltningen. Vi vill samtidigt möta de önskemål som finns om möjligheter till bad på Varvsholmen, men då ska vi göra det på rätt sätt.

Kalmar kommun har skickat in en ansökan till Länsstyrelsen om förbud mot motordrivna fartyg på två platser vid Varvsholmen, Utrustningskajen och Slipkajen. Om ansökan går igenom kommer dykningar att genomföras vid respektive kaj för att bekräfta att de är säkra för bad.

Blir Utrustningskajen och Slipkajen allmänna badplatser kommer de att markeras med bojar och vi kommer att sätta i badstegar. Dessutom kommer badplatserna att läggas till i Kalmar kommuns informationskartor.

Reparationsarbetet av slukhålet på Slipkajen kommer att påbörjas under sensommaren. Sponten som håller uppe kajen är i väldigt dåligt skick och riskerar att rasa och därför är Slipkajen avstängd. Sponten ska förstärkas med betong vilket innebär att vi måste gjuta under vatten och påla för formsättningen. Det är få entreprenörer som kan utföra detta arbete då det kräver certifierade dykare. De är idag fullbokade med annat arbete och därför dröjer det till efter semestern innan arbetet kan påbörjas.

Senast uppdaterad: 30 juni 2020
Publicerad: 25 juni 2020