Historiska Kavaljersparken får nytt liv

Kavaljersparken har varit lite bortglömd, men nu arbetas det för fullt för att parken och området ska få liv igen - och bli välbesökt. Precis som i historiska Kalmar.

- Vi gör den till en grönskande och tillgänglig mötesplats för rekreation som ska inspireras av sin historia, säger Anders Linder, projektledare projekt- och byggenheten.

- Det här är ett kombinationsprojekt. Förutom att förbättra parken så gör vi åtgärder för trafiksäkerheten och tillgängligheten, säger Isak Ljung, projektledare vid projekt- och byggenheten.

Parken bär på en historia
Kavaljersparken är det grönområde som ligger närmast Kavaljersporten, vid Skeppsbrogatan. Upprustningen fokuserar på kontakten till vattnet och på att göra platsen tillgänglig. Samtidigt som inspiration hämtas från hur parken såg ut när den kom till under slutet av 1800-talet. Parken anlades nämligen i samband med att Tullhuset byggdes 1885 och låg strategiskt vid hamnen där färjeresenärer satt och väntade på nästa tur. Parken har även används som lagerplats för hamnen och ligger fint vid muren från andra hälften av 1600-talet.

- Vi har tidigare arbetet med Tullhamnen, som ligger bredvid, och att göra den till en attraktiv rekreationsyta. Nu var det Kavaljersparkens tur som är en fortsättning på rekreationsstråket utmed vattnet. När vi tittat på gamla foton så har vi sett den med nya ögon och potentialen den har, menar Anders Linder.

Tillgänglig och säkrare
Parken får bland annat nya planteringar, bänkar och ny stenbeläggning. För att öka säkerheten byggs en upphöjd passage och ny belysning vid övergångsstället. Området blir mer tillgänglig med taktila plattor, kantstenar och pollare för synskadade vid övergångsstället. Gatstenen har bytts ut mot släta stenar, vilket gör platsen mer hjulvänlig. Upprustningen gör även parken mer lättskött.

- Det här projektet visar hur vi kan jobba med stadsmiljöer idag. För 40 till 50 år sedan var det annorlunda, då man skulle kunna köra igenom med bilen. När arbetet är färdigt kommer inget motorfordon kunna köra igenom valvet. Nu prioriterar vi gång- och cykelvägar, säkerhet och lugnare miljöer mitt i stan, säger Anders Linder.

Upprustningen ska vara färdigt lagom till midsommar och kommer fram till dess påverka de som rör sig i området, då platsen är avstängd. Nästa år fortsätter dock arbetet med parken och resten av grönytan, mot Skeppsbron, som även den ska förskönas och förbättras.

Kolorerat vykort från omkring år 1900. Uppgift om fotograf saknas. Kalmar läns museum.

Kolorerat vykort från omkring år 1900. Uppgift om fotograf saknas. Kalmar läns museum.

Fotografi från 1926. Fotograf Walter Blomberg. Bilden är hämtad från Kalmar kommuns bildarkiv.

Fotografi från 1926. Fotograf Walter Blomberg. Bilden är hämtad från Kalmar kommuns bildarkiv.

Publicerad: 17 maj 2024