Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från idag klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Adresser och namnsättning

Adresser är viktiga för att andra ska hitta till din bostad. Här finns information om hur adresser kommer till och hur du ändrar dem.

Gatunamn

Om hur gatunamn kommer till och vem som kan få en gata uppkallad efter sig.

Lägenhetsregister

Tack vare lägenhetsregistret kan du bli bokförd på en exakt adress. Det är vi som uppdaterar registret.

Uppdatera och ändra adresser

Vi uppdaterar adressregistret hela tiden. Kontakta oss om din adress inte stämmer.