Boendemiljö

Bild

Eftersom du tillbringar mycket tid i din bostad är det viktigt att boendemiljön är hälsosam.

Om du bor i hyreslägenhet har din hyresvärd ett ansvar för din boendemiljö.

Det kan till exempel handla om:

  • Avfallshantering
  • Buller
  • Fukt och mögel
  • Inomhustemperatur
  • Radon
  • Vattentemperatur
  • Ventilation

Om du har synpunkter eller klagomål ska du i första hand framföra dem till hyresvärden. Om detta inte hjälper är du välkommen att kontakta oss.

Även om du äger din egen bostad kan du kontakta oss om din granne stör dig med exempelvis buller.

Buller är allt oönskat ljud. I dagens samhälle, särskilt i tätorterna, finns en mängd ljud som kan uppfattas som störande.

Kanske störs du av grannen, trafiken, industrier, fläktar, diskotek, flygtrafik, tågtrafik eller en byggarbetsplats. En del buller måste vi acceptera, men vid återkommande störningar kan åtgärder behövas.

Om du störs av buller

Om du känner dig störd av buller ska du först försöka kontakta den som orsakar störningen. Hjälper inte det kan du höra av dig till oss på samhällsbyggnadskontoret. Vid klagomål gör vi först en bedömning av bullret. Om vi misstänker att nivån på ljudet överskrider gällande riktvärden kan vi ställa krav på att en bullermätning ordnas av den som orsakar störningen. Det är nämligen den som bedriver den störande verksamheten som ska visa att riktvärdena för buller inte överskrids.

Kontakt

Fler sidor inom bostäder

Bostadsanpassning

Om vem som har rätt att få bostadsanpassningsbidrag och hur du söker det

Hitta bostad

Här hittar du länkar till hyresvärdar i Kalmar kommun

Lediga tomter

Lediga tomter i Kalmar kommun och information om hur du ställer dig i tomtkön

Markanvisning

Om vad markanvisning innebär och om aktuella markanvisningstävlingar

Tillgänglighet

En byggnad ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att fritt kunna röra si...

Senast uppdaterad: 25 oktober 2017
Publicerad: 18 maj 2017