Bostadsanpassning

Har du eller en anhörig en funktionsnedsättning kan du söka bidrag för att anpassa din bostad.

Kontakt

Fler sidor inom bostäder

Boendemiljö

Om hur du ser till att din boendemiljö är god. Radonmätning till exempel

Hitta bostad

Här hittar du länkar till hyresvärdar i Kalmar kommun

Lediga tomter

Lediga tomter i Kalmar kommun och information om hur du ställer dig i tomtkön

Markanvisning

Om vad markanvisning innebär och om aktuella markanvisningstävlingar

Tillgänglighet

En byggnad ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att fritt kunna röra si...

Senast uppdaterad: 24 maj 2018
Publicerad: 27 april 2017