Brandskydd, sotning

Brandskyddskontrollen får endast utföras av kommunens utsedda sotningsföretag och av skorstensfejare med lägst teknikerutbildning.

Elda utomhus

Under vissa förutsättningar är det tillåtet att elda utomhus