Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Brandskydd, sotning

Brandskyddskontrollen får endast utföras av kommunens utsedda sotningsföretag och av skorstensfejare med lägst teknikerutbildning. Sotningen är uppdelad i två separata uppdrag; sotning i bemärkelse rengöring samt brandskyddskontroll.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka eventuella fel och brister

Elda utomhus

Under vissa förutsättningar är det tillåtet att elda utomhus

Sotning

Information som är viktig att veta rörande sotning