Brandskydd, sotning

Brandskyddskontrollen får endast utföras av kommunens utsedda sotningsföretag och av skorstensfejare med lägst teknikerutbildning. Sotningen är uppdelad i två separata uppdrag; sotning i bemärkelse rengöring samt brandskyddskontroll.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka eventuella fel och brister

Brandsäkert

Du har väl brandvarnare och släckutrustning hemma? Lämna aldrig din bostad med någon maskin igång.

Elda utomhus

Under vissa förutsättningar är det tillåtet att elda utomhus

Sotning

Information som är viktig att veta rörande sotning