Brandskydd, sotning

Brandskyddskontrollen får endast utföras av kommunens utsedda sotningsföretag och av skorstensfejare med lägst teknikerutbildning.

Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes. Sotningen har nu delats upp i två separata uppdrag;
sotning i bemärkelse rengöring som utförs av skorstensfejarmästarna samt  brandkårens brandskyddskontroll.

Brandsäkert

Du har väl brandvarnare och släckutrustning hemma? Lämna aldrig din bostad med någon maskin igång.

Elda utomhus

Under vissa förutsättningar är det tillåtet att elda utomhus

Fyrverkerier

Information om användning av fyrverkerier

Sotning

Information som är viktig att veta rörande sotning