Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Brandskydd, sotning

Brandskyddskontrollen får endast utföras av kommunens utsedda sotningsföretag och av skorstensfejare med lägst teknikerutbildning. Sotningen är uppdelad i två separata uppdrag; sotning i bemärkelse rengöring samt brandskyddskontroll.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka eventuella fel och brister

Elda utomhus

Under vissa förutsättningar är det tillåtet att elda utomhus

Fyrverkerier

Information om användning av fyrverkerier

Sotning

Information som är viktig att veta rörande sotning