Sotning

Sotningsverksamheten regleras i lagen (2003:778länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) och förordningen (2003:789länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
om skydd mot olyckor. Lagar och regler som rör sotning och brandskyddskontroll
hittar du på MSBs webbplats och hos Sveriges Skorstensfejarmästares
Riksförbund.

 • Kommunen ansvarar för sotningsverksamheten. Det ska finnas ett kommunalt
  handlingsprogram med kommunens riskbild och målen för den förebyggande
  verksamheten, bland annat sotningsverksamheten.
 • Kommunen ska meddela föreskrifter om frister för sotningen, medan MSB
  föreskriver om brandskyddskontrollens frister, omfattning och behörighetskrav
  för den som ska utföra kontrollen.
 • Imkanaler från bostadskök omfattas inte längre av kraven på sotning och
  brandskyddskontroll.
 • Kommunen får medge att en fastighetsägare själv, eller någon annan än den
  som kommunen utsett, utför sotningen om det kan ske på ett från
  brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Kontakt

Sota själv

Grundprincipen är att kommunen ska ansvara för såväl sotning som brandskyddskontroll