JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Sotning

Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes. Sotningen har nu delats upp i två separata uppdrag;
sotning i bemärkelse rengöring som utförs av skorstensfejarmästarna samt brandkårens brandskyddskontroll.

Sotningsverksamheten regleras i lagen (2003:778) och förordningen (2003:789)
om skydd mot olyckor. Lagar och regler som rör sotning och brandskyddskontroll
hittar du på MSBs hemsida och hos Sveriges Skorstensfejarmästares
Riksförbund.

 • Kommunen ansvarar för sotningsverksamheten. Det ska finnas ett kommunalt
  handlingsprogram med kommunens riskbild och målen för den förebyggande
  verksamheten, bland annat sotningsverksamheten.
 • Kommunen ska meddela föreskrifter om frister för sotningen, medan MSB
  föreskriver om brandskyddskontrollens frister, omfattning och behörighetskrav
  för den som ska utföra kontrollen.
 • Imkanaler från bostadskök omfattas inte längre av kraven på sotning och
  brandskyddskontroll.
 • Kommunen får medge att en fastighetsägare själv, eller någon annan än den
  som kommunen utsett, utför sotningen om det kan ske på ett från
  brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Inom kommunen svarar skorstensfejarmästarna för att sotning sker enligt fastställda frister. Skorstensfejaremästarna svarar även för tillsyn och brandskyddskontroll av eldstäder, skorstenar och pannrum så att säkerheten är god. Se kontaktinformation till höger.

Dispens för att få sota själv kan sökas hos brandkåren. Mer information och blanketter finns i blankettarkivet, se länk till höger.

Läs Statens Räddningsverks allmänna råd om sotning. Samtliga lagar och regler finns på Räddningsverkets hemsida.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kontakt

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka eventuella fel och brister

Kaminer och eldstäder

Om du vill bygga kamin eller eldstad ska du anmäla det till oss

Sota själv

Grundprincipen är att kommunen ska ansvara för såväl sotning som brandskyddskontroll