Altan, pool, uteplats och skärmtak

Detta är några av de vanligaste byggprojekten. Oftast kräver de inte bygglov.

Pool

En pool är en anläggning som normalt inte kräver bygglov. På vissa platser kan det finnas hinder för att få bygga en pool. Om det finns områden på din tomt som omfattas av strandskydd behöver du söka dispens och i nyare detaljplaner kan det finnas områden där kommunen har bestämt att de inte får bebyggas. Då gäller förbudet även anläggningar som pooler.

Altaner och uteplatser

Altaner och uteplatser av trä eller stenmaterial kräver normalt inte bygglov. Ett undantag som kan innebära krav på bygglov är om altanen är kraftigt upphöjd och möjlighet finns att använda utrymmet under altanen för t.ex. förvaring. Bygglov kan också krävas om området där altanen ska byggas, undantagits från byggnation i detaljplanen.

Vill du skydda uteplatsen med ett plank eller mur ska de utföras inom 3,6 meter från bostadshuset. När en mur eller ett plank anordnas på två hussidor som möts i ett hörn, tillåts muren eller planket få en sträckning som ytterst, det vill säga 3,6 meter från vardera husväggen, följer de linjer som parallellt med de båda väggarna möts i ett hörn. Detta gäller även om resultatet blir att murens eller plankets ytterhörn på det sättet blir placerat på ett något längre avstånd från husets hörn än 3,6 meter.

Skärmtak

Inom detaljplan krävs normalt bygglov för skärmtak eftersom det antingen är en nybyggnad eller tillbyggnad.

För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader krävs det dock inte bygglov för att bygga ett eller flera skärmtak.

Den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten utan bygglov får inte överskrida 15 m². Skärmtaket kan vara över en skyddad uteplats vid en bostad eller över en altan, balkong eller entré.

Fler sidor inom bygga nytt, ändra eller riva

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga ett Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter utan att söka bygglov

En- och tvåbostadshus

För dig som vill bygga nytt eller bygga till ett en- eller tvåbostadshus

Garage, carport och förråd

Om du vill bygga garage, carport eller förråd behöver du förmodligen bygglov

Kaminer och eldstäder

Om du vill bygga kamin eller eldstad ska du anmäla det till oss

Uterum

Ett uterum som byggs i anslutning till ditt bostadshus räknas som en tillbyggnad och kräver normalt bygglov

Senast uppdaterad: 9 oktober 2017
Publicerad: 3 april 2017