Avgifter, taxor

Avgifterna för bygglov är fasta och ändras årligen efter prisbasbeloppet.

Tabell: Prislista till "Plan- och bygglovtaxa samt Mät- och karttaxa"

Bygglovsåtgärder

Avgift,

bygglov/anmälan

Avgift vid

liten avvikelse

Nybyggnad en- och tvåbostadshus <300 m2

15 053

18 637

Nybyggnad fritidshus <80 m2

8 781

11 469

Tillbyggnad bostadshus <40 m2

5 734

8 422

Tillbyggnad bostadshus >40 m2 -<100 m2

10 214

13 350

Nybyggnad garage, carport separat ärende < 50 m2

2 688

4 928

Tillbyggnad, ombyggnad garage, carport

2 419

4 659

Nybyggnad uterum <40 m2 , hobbyväxthus, busskur

2 419

4 659

Större fasadändring, takkupa, burspråk

3 763

 

Mindre fasadändring

1 882


Nybyggnad transformatorstation, pumphus och likvärdigt <25 m2

2 419


Skylt, skyltpelare, ljusramp ≥ 10 m2

6 720


Skylt, skyltpelare, ljusramp <= 10 m2

2 688


Liten fasadskylt (om bygglovpliktig

1 792


Mur, plank som separat ärende

1 792

3 594

Planavgift en- och tvåbostadshus <300 m2

14 336


Avvisning

896


Återkallande

448


AnmälningsåtgärderGenombrott brandvägg, hiss, VVS-installation, yttre VA

1 344


Eldstad

1 120


Komplementbostad/byggnad (Attefall) <25 m2

4 480


Tillbyggnad en- och tvåbostadshus (Attefall) <15 m2

1 344


Ny bostad i enbostadshus (Attefall)

3 763


Takkupa (Attefall)

1 344


BeskedsåtgärderFörhandsbesked - positivt

6 272


Negativt beslut/avslag, negativt förhandsbesked

2 240


Planbesked - enkel åtgärd

8 960


Planbesked - medelstor åtgärd

13 440


Planbesked - stor åtgärd

17 920


Utstakning och kartorNybyggnadskarta tomtstorlek <2.000 m2

6 720


Utdrag ur kartdatabasen

582


Utstakning en- och tvåbostadshus (max 8 hörn)

7 168


Grundutstakning (grovutstakning)

1 344

 

Värdeintyg för obebyggd tomt

1 120


         

Fler sidor inom bygga nytt, ändra eller riva

Altan, pool, uteplats och skärmtak

Detta är några av de vanligaste byggprojekten. Oftast kräver de inte bygglov

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga ett Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter utan att söka bygglov

En- och tvåbostadshus

För dig som vill bygga nytt eller bygga till ett en- eller tvåbostadshus

Garage, carport och förråd

Om du vill bygga garage, carport eller förråd behöver du förmodligen bygglov

Kaminer och eldstäder

Om du vill bygga kamin eller eldstad ska du anmäla det till oss

Uterum

Ett uterum som byggs i anslutning till ditt bostadshus räknas som en tillbyggnad och kräver normalt bygglov

Senast uppdaterad: 9 oktober 2017
Publicerad: 3 april 2017