JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Avgifter, taxor

Avgifterna för bygglov är fasta och ändras årligen efter prisbasbeloppet.

Tabell: Prislista till "Plan- och bygglovtaxa samt Mät- och karttaxa"

Bygglovsåtgärder

Avgift,

bygglov/anmälan

Avgift vid

liten avvikelse

Nybyggnad en- och tvåbostadshus <300 m2

15 288

18 928

Nybyggnad fritidshus <80 m2

8 918

11 648

Tillbyggnad bostadshus <40 m2

5 824

8 554

Tillbyggnad bostadshus >40 m2 -<100 m2

10 374

13 559

Nybyggnad garage, carport separat ärende < 50 m2

2 730

5 005

Tillbyggnad, ombyggnad garage, carport

2 457

4 732

Nybyggnad uterum <40 m2 , hobbyväxthus, busskur

2 457

4 732

Större fasadändring, takkupa, burspråk

3 822

 

Mindre fasadändring

1 911


Nybyggnad transformatorstation, pumphus och likvärdigt <25 m2

2 457


Skylt, skyltpelare, ljusramp ≥ 10 m2

6 825


Skylt, skyltpelare, ljusramp <= 10 m2

2 730


Liten fasadskylt (om bygglovpliktig

1 820


Mur, plank som separat ärende

1 820

3 650

Planavgift en- och tvåbostadshus <300 m2

14 560


Avvisning

896


Återkallande

448


AnmälningsåtgärderGenombrott brandvägg, hiss, VVS-installation, yttre VA

1 365


Eldstad

1 138


Komplementbostad/byggnad (Attefall) <25 m2

4 550


Tillbyggnad en- och tvåbostadshus (Attefall) <15 m2

1 365


Ny bostad i enbostadshus (Attefall)

3 822


Takkupa (Attefall)

1 365


BeskedsåtgärderFörhandsbesked - positivt

6 370


Negativt beslut/avslag, negativt förhandsbesked

2 275


Planbesked - enkel åtgärd

9 100


Planbesked - medelstor åtgärd

13 650


Planbesked - stor åtgärd

18 200


Utstakning och kartorNybyggnadskarta tomtstorlek <2.000 m2

6 825


Utdrag ur kartdatabasen

592


Utstakning en- och tvåbostadshus (max 8 hörn)

7 280


Grundutstakning (grovutstakning)

1 365

 

Värdeintyg för obebyggd tomt (obs, för detta intyg tillkommer 25 % moms)

1 138


   

Fler sidor inom bygga nytt, ändra eller riva

Altan, pool, uteplats och skärmtak

Detta är några av de vanligaste byggprojekten. Oftast kräver de inte bygglov

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga ett Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter utan att söka bygglov

En- och tvåbostadshus

För dig som vill bygga nytt eller bygga till ett en- eller tvåbostadshus

Garage, carport och förråd

Om du vill bygga garage, carport eller förråd behöver du förmodligen bygglov

Kaminer och eldstäder

Om du vill bygga kamin eller eldstad ska du anmäla det till oss

Uterum

Ett uterum som byggs i anslutning till ditt bostadshus räknas som en tillbyggnad och kräver normalt bygglov

Senast uppdaterad: 15 juni 2018
Publicerad: 3 april 2017