Avgifter, taxor

Avgifterna för bygglov är fasta och ändras årligen efter prisbasbeloppet.

Tabell: Prislista till "Plan- och bygglovtaxa samt Mät- och karttaxa". Fasta avgifter (ändras årligen efter prisbasbeloppet, PBB) PBB 2019=46 500 kronor. Priser angivet i kronor nedan.

Bygglovsåtgärder

Avgift,

bygglov/anmälan

Avgift vid

liten avvikelse

Nybyggnad en- och tvåbostadshus <300 m2

15 624

19 344

Nybyggnad fritidshus <80 m2

9 114

11 904

Tillbyggnad bostadshus <40 m2

5 952

8 742

Tillbyggnad bostadshus >40 m2 -<100 m2

10 602

13 857

Nybyggnad garage, carport separat ärende < 50 m2

2 790

5 115

Tillbyggnad, ombyggnad garage, carport

2 511

4 836

Nybyggnad uterum <40 m2 , hobbyväxthus, busskur

2 511

4 836

Större fasadändring, takkupa, burspråk

3 906


Mindre fasadändring

1 953


Nybyggnad transformatorstation, pumphus och likvärdigt <25 m2

2 511


Skylt, skyltpelare, ljusramp ≥ 10 m2

6 975


Skylt, skyltpelare, ljusramp <= 10 m2

2 790


Liten fasadskylt (om bygglovpliktig

1 860


Mur, plank som separat ärende

1 860

3 730

Planavgift en- och tvåbostadshus <300 m2

14 880


AnmälningsåtgärderGenombrott brandvägg, hiss, VVS-installation, yttre VA

1 395


Eldstad

1 163


Komplementbostad/byggnad (Attefall) <25 m2

4 650


Tillbyggnad en- och tvåbostadshus (Attefall) <15 m2

1 395


Ny bostad i enbostadshus (Attefall)

3 906


Takkupa (Attefall)

1 395


BeskedsåtgärderFörhandsbesked - positivt

6 510


Negativt beslut/avslag, negativt förhandsbesked

2 325


Planbesked - enkel åtgärd

9 300


Planbesked - medelstor åtgärd

13 950


Planbesked - stor åtgärd

18 600


Utstakning och kartorNybyggnadskarta tomtstorlek <2.000 m2

6 975


Utdrag ur kartdatabasen

605


Utstakning en- och tvåbostadshus (max 8 hörn)

7 440


Grundutstakning (grovutstakning)

1 395

 

Värdeintyg för obebyggd tomt (obs, för detta intyg tillkommer 25 % moms)

1 163


   

Fler sidor inom bygga nytt, ändra eller riva

Altan, pool, uteplats och skärmtak

Detta är några av de vanligaste byggprojekten. Oftast kräver de inte bygglov

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga ett Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter utan att söka bygglov

En- och tvåbostadshus

För dig som vill bygga nytt eller bygga till ett en- eller tvåbostadshus

Garage, carport och förråd

Om du vill bygga garage, carport eller förråd behöver du förmodligen bygglov

Kaminer och eldstäder

Om du vill bygga kamin eller eldstad ska du anmäla det till oss

Uterum

Ett uterum som byggs i anslutning till ditt bostadshus räknas som en tillbyggnad och kräver normalt bygglov

Senast uppdaterad: 8 januari 2019
Publicerad: 3 april 2017