JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Förorenade områden

Förorenad mark är en av samhällets stora miljöskulder. I Kalmar kommun finns drygt 700 misstänkta områden, varav kommunen ansvarar för cirka 150.

Soptippen i Tegelviken

Under sextio år, mellan 1920 och 1980, var Tegelviken en soptipp. Här deponerades avfall från hushåll, industrier o...

Vassmolösa ångsåg

I Vassmolösa har vi hittat föroreningar vid den gamla ångsågen. Området ska saneras