Hur mycket får jag bygga?

Bild på hur en detaljplan ser ut.

Exempel på hur en detaljplan kan se ut.

Det finns olika förutsättningar som påverkar vilken rätt du som fastighetsägare har att bebygga din fastighet.

Inom tätbebyggt område är fastigheterna ofta planlagda. Det innebär att kommunen i en detaljplan har bestämt på vilket sätt du får bebygga din fastighet.

Bestämmelserna varierar mellan olika områden och kan innebära begränsningar för
hur ditt hus kan utformas men också möjligheter att få bygga plank och andra
små åtgärder utan lov. I detaljplanen kan även kommunen bestämma om du behöver söka marklov för att fälla träd eller ta bort stenmurar.

I områden som är mindre tätbebyggda och där det inte finns en detaljplan finns det större friheter för dig som fastighetsägare. Det finns som regel inga bestämda mått eller ytor som får bebyggas i stället är det samhällsbyggnadsnämnden som gör en prövning i varje enskilt ärende. Då tar man bland annat hänsyn till vilken typ av mark som ska användas och om placeringen är lämplig för till exempel bostäder.

Fler sidor inom bygga nytt, ändra eller riva

Altan, pool, uteplats och skärmtak

Detta är några av de vanligaste byggprojekten. Oftast kräver de inte bygglov

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga ett Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter utan att söka bygglov

En- och tvåbostadshus

För dig som vill bygga nytt eller bygga till ett en- eller tvåbostadshus

Garage, carport och förråd

Om du vill bygga garage, carport eller förråd behöver du förmodligen bygglov

Kaminer och eldstäder

Om du vill bygga kamin eller eldstad ska du anmäla det till oss

Uterum

Ett uterum som byggs i anslutning till ditt bostadshus räknas som en tillbyggnad och kräver normalt bygglov

Senast uppdaterad: 24 maj 2018
Publicerad: 29 maj 2017