Mätning och utsättning

När du ska bygga nytt eller bygga till krävs en utsättning. Vi kan även hjälpa dig med andra typer av mätningsuppdrag.

Husutsättning

Vid nybyggnation eller tillbyggnad av byggnader krävs en utsättning av dessa. Detta utförs för att byggnaderna skall hamna på rätt plats och inom det område som får bebyggas. En husutsättning innebär att personal från stadsingenjörsavdelningen kommer ut till fastigheten i fråga och markerar var huset ska byggas. När bygglov har utfärdats är det dags för utsättning. Det normala förfarandet är att det först sker en grovutsättning, som används till hjälp för att bereda marken. Därefter sker en finutsättning, som används till själva byggnationen.

Mätningsuppdrag

Stadsingenjörsavdelningen utför en mängd olika mätningsuppdrag i form av utsättning, inmätning, avvägning, gränsvisning, specialmätningar m.m.

Kontakta oss för mer information och beställning av våra tjänster.

Kontakt

Fler sidor inom bygga nytt, ändra eller riva

Altan, pool, uteplats och skärmtak

Detta är några av de vanligaste byggprojekten. Oftast kräver de inte bygglov

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga ett Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter utan att söka bygglov

En- och tvåbostadshus

För dig som vill bygga nytt eller bygga till ett en- eller tvåbostadshus

Garage, carport och förråd

Om du vill bygga garage, carport eller förråd behöver du förmodligen bygglov

Kaminer och eldstäder

Om du vill bygga kamin eller eldstad ska du anmäla det till oss

Uterum

Ett uterum som byggs i anslutning till ditt bostadshus räknas som en tillbyggnad och kräver normalt bygglov

Senast uppdaterad: 11 september 2017
Publicerad: 15 juni 2017