Vad får jag bygga på min fastighet?

Med en detaljplan reglerar kommunen användningen av mark- och vattenområden och avgör hur du som fastighetsägare får bebygga din fastighet.

Fler sidor inom mer om bygglov

Förorenade områden

Om förorenade områden i kommunen och hur vi arbetar med dem.

Kartor för bygglov

Kartor du behöver för bygglov. Exempelvis nybyggnadskarta, utdrag ur baskartan och situationsplan.

Ledningskollen

Använd ledningskollen för att snabbt se var ledningar finns nergrävda.

Lägenhetsregister

Ändringar i antal bostäder i en fastighet ska rapporteras till oss.

Mätning och utsättning

Vi kan hjälpa dig med utsättning och andra mätningsuppdrag.

Servicegaranti

Om villkoren i vår servicegaranti

Strandskydd

Strandskydd gäller vid kusten och vid alla sjöar och vattendrag.

Taxor och avgifter

Prislista för bygglovstjänster och planbesked samt mät- och karttaxa

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna vi får om bygglov.

Senast uppdaterad: 28 oktober 2021
Publicerad: 17 juni 2019