Mur och plank

Staket.

Om du vill bygga ett plank eller en mur behöver du söka bygglov.

Checklista för nybyggnad av mur och plank

  • Ansökan om bygglov. Ansökan görs enklast på mittbygge.se.
  • Situationsplan baserat på utdrag ur baskartan – utdraget kan beställas hos Kart- och GIS-enheten på Kalmar kommun. Kartan ska innehålla uppgift om plankets/murens sträckning, mått, placering, mått till tomtgräns och befintliga byggnader och anläggningar.
  • Fasadritning över planket/muren som ska vara måttsatt, skalenlig samt innehålla skallinjal och fastighetsbeteckning. Fasadritningen ska även innehålla beskrivning av fasadmaterial inkl. färgval.
  • Sektionsritning/snitt som visar plankets/murens detaljer, höjd och tekniska uppbyggnad.
  • Förslag till kontrollplan.

Fler sidor inom bygga nytt, ändra eller riva

Altan, pool, uteplats och skärmtak

Detta är några av de vanligaste byggprojekten. Oftast kräver de inte bygglov

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga ett Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter utan att söka bygglov

En- och tvåbostadshus

För dig som vill bygga nytt eller bygga till ett en- eller tvåbostadshus

Garage, carport och förråd

Om du vill bygga garage, carport eller förråd behöver du förmodligen bygglov

Kaminer och eldstäder

Om du vill bygga kamin eller eldstad ska du anmäla det till oss

Uterum

Ett uterum som byggs i anslutning till ditt bostadshus räknas som en tillbyggnad och kräver normalt bygglov

Senast uppdaterad: 4 februari 2019
Publicerad: 3 april 2017