Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga, riva eller ändra på din tomt eller i ditt hus behöver du ofta söka bygglov eller göra en bygganmälan.

Om du vill bygga ett nytt hus på en plats som tidigare varit jordbruksmark eller skogsmark kan du även behöva ansöka om förhandbesked. Det gör du för att få veta om det överhuvudtaget är möjligt att bygga på platsen.

Bygglov krävs vanligtvis för:

  • Nybyggnad
  • Om- och tillbyggnad
  • Ändrad användning
  • Inredning av ytterligare bostad eller lokal i en befintlig byggnad
  • Väsentliga fasadförändringar som färgbyte, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • Upptagning av nya dörrar eller fönster
  • Plank och murar
  • Skyltar
  • Ljusanordningar, parkeringar, vindkraftverk m.m.

Fler sidor inom bygga nytt, ändra eller riva

Altan, pool, uteplats och skärmtak

Detta är några av de vanligaste byggprojekten. Oftast kräver de inte bygglov

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga ett Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter utan att söka bygglov

En- och tvåbostadshus

För dig som vill bygga nytt eller bygga till ett en- eller tvåbostadshus

Garage, carport och förråd

Om du vill bygga garage, carport eller förråd behöver du förmodligen bygglov

Kaminer och eldstäder

Om du vill bygga kamin eller eldstad ska du anmäla det till oss

Uterum

Ett uterum som byggs i anslutning till ditt bostadshus räknas som en tillbyggnad och kräver normalt bygglov

Senast uppdaterad: 4 februari 2019
Publicerad: 3 april 2017