Uterum

Ett uterum som byggs i anslutning till ditt bostadshus räknas som en tillbyggnad och kräver normalt bygglov.

Fristående uterum

Ett fristående uterum räknas som en komplementsbyggnad och kräver normalt bygglov. Du kan även använda:

  • Friggebodsreglerna: Om uterummet inte är större än 15 kvadratmeter och inte högre än 3 meter.
  • Attefallsreglerna: Om uterummet inte är större än 25 kvadratmeter och inte högre än 4 meter.

Fler sidor inom bygga nytt, ändra eller riva

Altan, pool, uteplats och skärmtak

Detta är några av de vanligaste byggprojekten. Oftast kräver de inte bygglov

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga ett Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter utan att söka bygglov

En- och tvåbostadshus

För dig som vill bygga nytt eller bygga till ett en- eller tvåbostadshus

Garage, carport och förråd

Om du vill bygga garage, carport eller förråd behöver du förmodligen bygglov

Kaminer och eldstäder

Om du vill bygga kamin eller eldstad ska du anmäla det till oss

Senast uppdaterad: 11 september 2017
Publicerad: 29 maj 2017