Husdjur

Hund

Som djurägare är du alltid ansvarig för att ta väl hand om ditt djur och se till att det inte orsakar störningar för andra.

För att få ha vissa sorters djur krävs tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden, det gäller till exempel häst, får, gris, orm, nötkreatur och höns.

Lösspringande eller förvildade djur

  • Lösspringande och/eller aggressiva hundar ska anmälas till Polisen.
  • Om en katt verkar vara förvildad och sakna ägare kan du kontakta oss.

Störande djur

Om du har klagomål på grannens skällande hund eller lösspringande katt måste du i första hand själv ta kontakt med grannen om saken. Om detta inte hjälper kan du kontakta oss så att vi kan utreda om störningen enligt lagens mening kan räknas som en olägenhet för människors hälsa. Bor du i ett hyreshus måste du också prata med din hyresvärd innan du kontaktar oss.

En olägenhet för människors hälsa definieras i lagen som ”en varaktig störning som i medicinskt eller hygieniskt avseende är skadlig för människors fysiska eller psykiska hälsa”. Det är därför sällan en störning från ett djur bedöms som en olägenhet.

Att en katt rör sig på sin egen och grannarnas tomt anses i laglig mening inte som en olägenhet av betydelse. Det är alltså inte olagligt att ha flera katter och låta dem springa fritt i ett bostadsområde.

Du som djurägare är ansvarig för ditt djur och förutom att du ska ta väl hand om det måste du även ta hänsyn till att:

  • du måste plocka upp efter din hund
  • det är hundförbud på begravningsplatser och kommunala lekplatser
  • koppeltvång för hundar råder under tiden 1 mars-20 augusti
  • lösa hundar ska ha halsband med ägarens namn och telefonnummer
  • hundar inte får vistas på allmänna badplatser mellan 1 maj och 31 augusti
  • din hund inte skäller under längre perioder eller med täta intervall
  • ditt djur sköts och hålls under tillsyn så att det inte orsakar skador eller avsevärda olägenheter

Kontakt

Fler sidor inom djur

Skyddsjakt

Kontakta oss om du träffar på skadade djur eller om du har stora problem med vilda djur på din fastighet

Senast uppdaterad: 11 september 2017
Publicerad: 3 april 2017