Skyddsjakt

Inom detaljplanelagt område krävs polistillstånd för jakt.

Kommunen har ett antal jägare som har tillstånd att bedriva skyddsjakt. Dels
bedrivs kontinuerlig jakt på främst vildsvin, rådjur, kaniner och gäss, dels görs speciella insatser när djur orsakar speciella olägenheter eller när skadade djur behöver avlivas.

Kontakta oss om du träffar på skadade djur eller om du har stora problem med vilda djur på din fastighet. Bekämpning av råttor och möss på privata fastigheter är inte kommunens ansvar. Om du har problem med råttor från avloppsledningar ska du kontakta Kalmar Vatten AB.

Mer information

Kontakt

Fler sidor inom djur

Husdjur

För vissa sorters djur krävs tillstånd. T. ex. häst, får, gris, orm, nötkreatur och höns.

Senast uppdaterad: 11 september 2017
Publicerad: 3 april 2017