Energi och uppvärmning

För dig som vill ha tips och råd om hur du kan värma upp din bostad och spara energi.

Elnät

Kalmar Energi ansvarar för elledningarna och för att överföringen av elen fungerar i hela Kalmar tätort

Energirådgivning

Kostnadsfri energirådgivning och tips och råd om hur du sparar energi.

Fjärrvärme

Fjärrvärme - enkelt och bekvämt!

Uppvärmning

Om värmepumpar och vedeldning

Vindkraft

Här kan du hitta Kalmars vindkraftsplan