Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
http://www.kalmarenergi.se/Privat/El/Elnat/

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Elnät

Kalmar Energi ansvarar för elledningarna och för att överföringen av elen fungerar i hela Kalmar tätort