Solceller

Bild

Privatpersoner, företag och offentliga organisationer kan få stöd för installation av solceller.

Fler sidor inom energi och uppvärmning

Elnät

Kalmar Energi ansvarar för elledningarna och för att överföringen av elen fungerar i hela Kalmar tätort

Energirådgivning

Du kan få kostnadsfri hjälp av vår energirådgivare

Fjärrvärme

Fjärrvärme - enkelt och bekvämt!

Uppvärmning

Om värmepumpar och vedeldning

Vindkraft

Här kan du hitta Kalmars vindkraftsplan

Senast uppdaterad: 12 juni 2017
Publicerad: 3 april 2017