JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Vindkraft

bild på vindkraftverk

Här kan du ta del av Kalmars vindkraftsplan

Kommunfullmäktige tog beslut om Kalmars vindkraftsplan i mars 2011. Den
utgör ett komplement till översiktsplanen för hela kommunen.

Syftet är främst att avgränsa vilka områden i kommunen som bedöms lämpliga
respektive mindre lämpliga för vindkraft och ge riktlinjer för på vilket sätt
utbyggnad kan ske med respekt för bland annat landskap och invånare.

Mer information

Fler sidor inom energi och uppvärmning

Elnät

Kalmar Energi ansvarar för elledningarna och för att överföringen av elen fungerar i hela Kalmar tätort

Energirådgivning

Du kan få kostnadsfri hjälp av vår energirådgivare

Fjärrvärme

Fjärrvärme - enkelt och bekvämt!

Solenergi

I vår solkarta kan du få reda på om just ditt hus har ett bra läge för solceller

Uppvärmning

Om värmepumpar och vedeldning

Senast uppdaterad: 12 juni 2017
Publicerad: 31 maj 2017