Giftfri trädgård

Bild på fjärilar som sitter på blommor.

Bekämpningsmedel

Välj ett giftfritt alternativ istället för bekämpningsmedel då dessa påverkar grundvatten och vattendrag.

Nyttodjur

Se inspirationsfilmer på nyttodjur så som humlor, bin och grodor.

Skadedjur

Här får du giftfria tips på hur du håller borta de mest vanliga skadedjuren från din trädgård.

Nyheter

Evenemang

false

Tips

Marktäckning: Ett miljövänligare alternativ för att förebygga ogräsproblem är så kallad marktäckning med till exempel barkflis eller markduk. Även att välja växter som är lämpliga för trädgårdens jordmån förebygger ogräsproblem.

Mekaniska hjälpmedel: Att regelbundet rensa ogräs är nödvändigt, men idag finns det många fiffiga giftfria hjälpmedel för att underlätta ogräsrensningen. För att ta bort olika örter i sin gräsmatta så kan du till exempel ta ett maskrosjärn eller en spade till hjälp. Mossan kan du riva bort med stålräfsa eller liknande. Lägg sedan ett sandlager där mossan tagits bort för att förbättra markens genomsläpplighet. Ogräs på hårda ytor kan du försiktig bränna bort med ogräsbrännare som finns att köpa i butikerna.

Kalka: Att kalka din gräsmatta regelbundet ger också önskat resultat, med mindre mossa och bättre gräsväxtlighet.

Gräsklipp: Gräsklipp är näringsrikt. Du kan därför låta det ligga kvar på gräsmattan eller lägga det i rabatterna. När du lägger det i rabatterna hindrar du dessutom ogräs från att få fäste.

Järnsulfat: När det gäller mossa i gräsmattan så rekommenderas att istället för giftiga kombinerade preparat, använda gräsgödsel med mossmedel som gödslar gräset och bekämpar mossan. Dessa innehåller järnsulfat som är ett ämne med snabb men kortvarig effekt mot mossan. Järnsulfat skadar inte annan växtlighet.

Ogräsättika: Om du måste använda bekämpningsmedel är detta ett bra alternativ till giftig ogräsbekämpning.

Biologiska bekämpningsmedel: Växtvårdsmedel och biologiska bekämpningsmedel är generellt sett alltid bättre än kemiskt framställda bekämpningsmedel.