Högre gräs ger ökad biologisk mångfald

Illustration på en gräsmatteäng med humlor och bin.

Insekter som bin, humlor och fjärilar, behöver blommande växter från tidig vår till sen sommar för att hitta nektar. I utbyte så pollinerar de blomman, som därmed kan sätta frö.

För att vi människor ska få frukt och grönsaker så behöver vi pollinerande insekter, och ju större mångfald av dessa som det finns, desto bättre blir pollineringen.

Örtrika, blommande ängar och betesmarker är en viktig naturtyp för pollinerande insekter, och i takt som de har försvunnit i vårt landskap så har även insekterna minskat. Ett sätt att hjälpa våra bin, blomflugor och fjärilar är att låta våra art- och örtrika gräsmattor få blomma ut med arter som pollinerade insekter gillar.

Vi har därför förändrat hur vi sköter några gräsytor. En del slår vi bara sent på sommaren, andra slår vi några gånger under säsong och andra klipps med mycket glesa intervall. När vi väljer ut ytorna tar vi hänsyn till trafiksäkerheten och hur de används.

Centrala Kalmar

 • Norra vägen, olika ytor ifrån Tyskavägen till Ölandsleden
 • Ängöleden, vägslänter
 • Djurängen och Berga centrum
 • Erik Dahlbergs väg
 • Skälby
 • Svensknabben
 • Trångsundsvägen
 • Gröndalsvägen

Centrala Kalmar, nya 2022

 • Törnbyslätt, längs gång- och cykelvägen
 • Törnebladhs väg
 • Sturevägen / Stensviksvägen
 • Drottning Margaretas väg
 • Kalmarsundsparken/Drottnings Margaretas väg
 • Södra vägen /Gasverksgatan
 • Arrheniusgatan
 • Norra vägen/Slöjdaregatan
 • Lindöpromenaden, utanför Lindöskolan
 • Jutnabbevägen
 • Villagatan
 • Bergaparken, yta inne i skogen vid vattentornet
 • Bergaparken, runt nya vattentornet
 • Bergaparken, längs gång-och cykelväg mitt emot lekplatsen
 • Bergaparken, vid fotbollsplanen
 • Trollbackevägen, längs gång- och cykelvägen
 • Norrlidsparken, längs fotbollsplanen och kullarna
 • Enighetensväg
 • Floravägen/Tallhagsvägen
 • Visionsvägen
 • Utvecklingsvägen
 • Norra vägen/Vimpeltorpsvägen

Lindsdal (ny 2022)

 • Korsning Kalmarvägen/Nils Holgerssons väg
 • Delar av Lindsdalsvägen

Hagby, norra (ny 2022)

 • Linvägen
 • Timotejvägen
 • Halmvägen

Ljungbyholm (ny 2022)

 • Tunnbindarvägen bakom affären

Trekanten

 • Nya vägen
 • Ängsgatan
 • Nävergatan
 • Fotbollsplanen

Kartor över friväxande gräsytor

Bergaparken

Karta som visar var vid Bergaparken gräset får växa mer fritt.

Enighetens väg

Karta som visar var vid Enighetens väg gräset får växa mer fritt.

Jutnabbevägen

Karta som visar var vid Jutnabbevägen gräset får växa mer fritt.

Kalmarsundsparken

Karta som visar var vid Kalmarsundsparken gräset får växa mer fritt.

Lindsdal

Karta som visar var i Lindsdal gräset får växa mer fritt.

Lindöpromenaden

Karta som visar var vid Lindöpromenaden gräset får växa mer fritt.

Ljungbyholm

Karta som visar var i Ljungbyholm gräset får växa mer fritt.

Hagby, norra

Karta som visar var i norra Hagby gräset får växa mer fritt.

Norrlidsvägen

Karta som visar var vid Norrlidsvägen gräset får växa mer fritt.

Trekanten

Karta som visar var i Trekanten gräset får växa mer fritt.

Törnebladhs väg

Karta som visar var vid Törneblads väg gräset får växa mer fritt.

Vimpeltorpet

Karta som visar var vid Vimpeltorpet gräset får växa mer fritt.

Fler sidor inom skötsel av parker, skog och grönområden

Invasiva arter

Främmande, invasiva arter har stor påverkan på vår biologiska mångfald.

Skogsvård

Så här tar vi hand om våra egna skogar.

Skötsel av parker och grönområden

Så sköter och underhåller vi grönytor, träd och lekparker på kommunens mark.

Stadsträd

Hur vi tar hand om våra träd och vilka regler som gäller vid trädfällning.

Senast uppdaterad: 31 augusti 2022
Publicerad: 23 augusti 2022