Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Kustmiljö

Kalmar kommun bedriver ett aktivt arbete för att förbättra vattenkvaliteten och återställa balans i Östersjöns ekosystem. Minskningen av kväve och fosfor förverkligas genom åtgärder som fångar näringen innan den når ut i haven och som tar upp näring från vatten och bottnar med musselodlingar och skonsam muddring.

Musselodling

Musselodlingar kan rena vattnet från övergödning

Vikar och vass

Vikar och vassar har vi gott om i Kalmar