Ta hand om vårt vatten

Vatten är vårt allra viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. För att skydda och bevara vattnet krävs ett målmedvetet och långsiktigt arbete. Det finns många sätt som du kan bidra till detta.

Giftfri trädgård

Genom giftfri trädgårdsskötsel värnar du om vårt vatten och bidrar också den biologiska mångfalden.

Giftfritt båtliv

Båtbottentvätt, spolplattor och andra tips på hur du tar hand om båten på ett giftfritt sätt.

Tvätta bilen rätt

Genom att tvätta bilen på rätt sätt minskar du miljöfarliga utsläpp till mark och vatten