Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Ta hand om vårt vatten

Vatten är vårt allra viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. För att skydda och bevara vattnet krävs ett målmedvetet och långsiktigt arbete. Det finns många sätt som du kan bidra till detta.

Giftfritt båtliv

Tips om hur du minskar risken för farliga utsläpp till vatten.

Tvätta bilen rätt

Genom att tvätta bilen på rätt sätt minskar du miljöfarliga utsläpp till mark och vatten

Vattensmart

Behåll dina goda vattenvanor året runt