Vattenövervakning

Kalmar kommun bedriver miljöövervakning i våra större vattendrag, och på ett flertal ställen undersöks vattnet även av privata aktörer i form av recipientkontroll, bland annat i Ljungbyån och Kalmarsund.