JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Naturvård, parker

Kalmar kommun arbetar för att bevara en rik och varierad natur, bland annat genom att bevaka känslig natur och bedriva ett aktivt arbete för att förbättra kvaliteten i Östersjön.

Fiske

Information om fritidsfiske i Kalmar kommun

Kustmiljö och vattendrag

Vi samarbetar för renare kust och god vattenstatus

Naturområden, naturreservat

Kalmar har nära till stränder och skogar vilket är härligt att flanera i! Naturreservat skapas för att skydda och b...

Naturvård

Kalmar kommun arbetar för att bevara en rik och varierad natur.

Parker och grönområden

Skötsel av parker och grönområden

Skogsvårdsåtgärder

Information kring åtgärder på tätortsnära skog samt produktionsskog