JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Fiske

Fritidsfiske är en av de största fritidssysselsättningarna i Sverige och så även i Kalmar.

Kust- och havsfisket kan bedrivas fritt av alla med handredskap (dock ej nät
eller andra mängdfångande redskap) på allmänt vatten ut till 300 meter utanför
fastlandet eller ö av minst 100 meters längd. Fritidsfisket vid kusten består
numera främst av gädda och abborre. Sötvattensfiske omfattas främst av
flugfiske efter ädelfisk i delar av Hossmoån/Ljungbyån och Hagbyån, men också i
Snärjebäcken och Halltorpsån. Fiske i sötvattenområden kräver fiskekort.

I Kalmar dämme och i alla andra kommunala dämmen råder fiskeförbud. Det finns två stycken fisketillsyningsmän som har rätt att konfiskera din utrustning om du fiskar där det råder fiskeförbud.

Länsstyrelsen har bra information om vilka bestämmelser som gäller vid fiske i kommunens vatten och om fiske i allmänhet.

För att ta reda på gällande regler för fritidsfisket i havet kan du läsa "Svenska
Fiskeregler", som har tagits fram i samarbete mellan länsstyrelserna, Havs-
och vattenmyndigheten och Jordbruksverket.

Fler sidor inom naturvård, parker

Beteshagar

Beteshagar i Kalmar kommun

Kustmiljö och vattendrag

Vi samarbetar för renare kust och god vattenstatus

Naturvård

Kalmar kommun arbetar för att bevara en rik och varierad natur.

Parker och grönområden

Skötsel av parker och grönområden

Skogsvårdsåtgärder

Information kring åtgärder på tätortsnära skog samt produktionsskog

Senast uppdaterad: 24 maj 2018
Publicerad: 3 april 2017