Kalmarsundskommissionen

Kalmarsundskommissionen_banner

Kommissionen består av politiker och tjänstepersoner från kustkommunerna i Kalmar län, representanter från Regionförbundet, LRF sydost, Linnéuniversitetet och ideella föreningar. Ordförande från och med 13 november 2019 är Anna Thore.

Människor runt Kalmarsund med omnejd har alltid varit beroende av Östersjön. I dag är de ekologiska systemen i kraftig obalans. Kalmarsundskommissionen arbetar med konkreta åtgärder för att försöka förbättra situationen.

Vi arbetar bland annat för att ta fram kommunala handlingsplaner mot övergödning, samarbete med LRF kring åtgärder i jordbruket, ansökan om EU-medel för vattenhållande åtgärder i landskapet och att sprida goda exempel hur man kan arbeta för ett friskare Kalmarsund. Vi vill stärka de ideella krafter, föreningar, markägare och båtfolk som redan idag arbetar för en bättre kustmiljö.

En viktig del är att samordna insatser i regionen så att resurser, kunskaper och utrustning för vattenvård utnyttjas bättre. Vi är ett forum för samverkan mellan offentlig verksamhet, näringsliv, forskning och allmänhet.

Om Kalmarsundskommissionen

Historien bakom och organisationen kring Kalmarsundskommissionen

Insatser

Tips på hur du kan göra insatser för en renare Östersjömiljö

Projekt

Aktuella och tidigare samarbetsprojekt inom Kalmarsundskommissionen

Dokument

Här kan du hitta verksamhetsplaner och minnesanteckningar.

Nyheter

  • Kalmarsundskommissionen / 13 januari

    Radiointervju om smörbulten

    Den 10 januari 2020 intervjuades Susanna Minnhage om Smörbulten av Sveriges Radio.

  • Kalmarsundskommissionen / 30 oktober

    Kustmiljöturné 2019

    Kalmarsundskommissionens kustmiljöturné 2019 var en imponerande uppvisning av smarta kustmiljöåtgärd...

Evenemang