JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Kalmarsundskommissionen får ny ordförande

Johan Persson och Roland Åkesson

Johan Persson (S) kommunstyrelsens ordförande och Roland Åkesson (C) Kalmarsundskommissionens nye ordförande

Roland Åkesson (C) har varit kommunalstyrelsens ordförande i Mönsterås i hela 31 år, en post som han nu lämnar för att ge plats till andra åtaganden. Ett av dessa nya åtaganden är hans tillträde som ny ordförande för Kalmarsundskommissionen. Han efterträder Olof Johansson som drar sig tillbaka efter många år på ordförandeposten.

Roland Åkesson började sin politiska bana på 60-talet och redan då var miljöfrågor ett av hans största intressen och en av anledningarna till att han började engagera sig politiskt.

- Under början av 1980-talet blev jag ordförande för Kommunförbundets Miljödelegation som då var ett samverkansorgan för Kalmar läns kommuner, säger Roland Åkesson.

Att vara ordförande i Kalmarsundskommissionen ser Roland som ett intressant uppdrag då vatten- och miljöfrågor inte stannar över kommungränserna och heller inte över landsgränserna med tanke på Östersjön.

- Vi har ett viktigt arbete framför oss, att se de ämnen som släpps ut som en resurs, så som fosfor. Då får vi även starkare ekonomiska drivkrafter att minska utsläppen, säger Roland Åkesson.

Kalmarsundskommissionen har styrkan av att ta tillvara kunskaper från det akademiska, i form av Linnéuniversitetet och sammanfoga denna kunskap med lokala erfarenheter och projekt.

- Det krävs samverkan kring dessa frågor för att få stöd nationellt. Jag ser fram emot att få vara ordförande för Kalmarsundskommissionen då det är en mycket angelägen fråga att höja vattenstatusen i vår region, säger Roland Åkesson.

Nu kommer Roland bland annat förutom att vara ordförande i Kalmarsundskommissionen, även vara ordförande i miljönämnden i Mönsterås Kommun.

Publicerad: 15 juni 2017