Samverkansgruppsmöte 23 oktober 2019

Den 23 oktober hölls samverkansgruppmöte för Kalmarsundskommissionen i Kalmar.

Publicerad: 30 oktober 2019