Musselodling

Övergödningen är orsakad av för mycket näring. Musselodlingar kan rena vattnet från näringen genom att musslorna filtrerar vattnet för att ta upp plankton. 

Kalmarsundskommissionen driver en länsomfattande kartläggning av våra kustvatten för att hitta lämpliga platser för musselodlingar. Projektet är ett så kallat LOVA-projekt och länets arbete med musselodlingar ingår även i ett internationellt flaggskeppsprojekt i EU Aqua Best, som utvecklar ett hållbart vattenbruk.

Musslorna fäster på band som hålls flytande av fastankrade tunnor. När musslorna är fullvuxna kan man skörda dem och på så sätt föra bort näringen från havet.

Genom att skörda musslorna förs den upptagna näringen bort. På ostkusten är musslorna för små att äta men näringen kan återföras till jordbruket och användas som jordförbättringsmedel, hönsfoder eller biogas.

Resultat från försöksodlingarna visar att musslorna kan skördas vartannat år, och odlingarna beräknas då tillsammans ha producerat  cirka 150 ton musslor per ha. Odlingarna beräknas rena 1 ton kväve och 0,6 ton fosfor per år. En 1 ha musselodling filtrerar dessutom växtplankton från en yta på 7 ha (Lindahl, 2010).

Tre elever från gymnasieskolan Lars Kaggskolan har gjort sitt examensarbete på musselodlingen Kalmarsund. Syftet med examensarbetet var att utreda prisbilden på musselodlingen och få ett kilopris per reducerat kg kväve.

Eleverna kom fram till en siffra mellan 200-500 kr per kg kväve. Det framgick även att en musselodling renar ungefär fyra gånger så mycket kväve än vad en våtmark gör men prisbedömningen mellan de två åtgärderna är svårbedömda även om det lutar åt liknande kostnader per kg kväve. 
 

En sammanfattning av rapporten är inklippt nedan:

Ett stort miljöproblem som drabbat Östersjön är övergödningen, detta på grund av läckage av näringsämnen ut till haven. En åtgärd till detta problem är att anlägga musselodlingar som tar upp näringsämnen som kväve och fosfor. På västkusten odlar man musslor för humankonsumtion men man har upptäckt att man även kan använda det som miljöåtgärd. I Kalmarsund planerar man att anlägga en fullskalig musselodling till sommaren 2009. Vi har tagit reda på hur mycket det kostar att ta upp ett kilogram kväve respektive fosfor från denna odling. Enligt våra beräkningar kommer kostnaden för ett kilogram kväve ligga mellan 166 och 543 kronor motsvarande kostnad för fosfor ligger mellan 2078 och 6794 kronor. Vi har baserat våra beräkningar på de musselprover vi har samlat in från en testodling i Ljungnäs.

Kontakt

Fler sidor inom kustmiljö och vattendrag

Grundvatten

Vi måste vara rädda om grundvattnet så att många generationer framöver från rent dricksvatten

Vattenråd

Ideellt arbete för en god vattenkvalitet

Vattenskyddsområden

För dig som bor i ett vattenskyddsområde kan det finnas speciella restriktioner

Vattensmart

Behåll dina goda vattenvanor året runt

Våtmark

Ett lekfullt reningsverk

Senast uppdaterad: 8 juni 2017
Publicerad: 3 maj 2017