JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Vattenråd

Kalmar Dämme

Ideellt arbete för en god vattenkvalitet

Lokalt arbete för en god vattenkvalitet inom ett avrinningsområde sker genom ett vattenråd. Ett vattenråd är ett samarbetsorgan där berörda aktörer kan mötas och diskutera sig fram till gemensamma lösningar i vattenfrågor. I ett vattenråd ingår bland annat: jordbrukare, markägare, naturorganisationer, vattenintensiva industrier, kustmiljögrupper, sportfiskeklubbar, VA bolag och alla berörda kommuner. Men också privatpersoner som har ett intresse i vattenfrågor är välkomna att delta i vattenrådet.

Våra vattenråd är ideella föreningar med en styrelse. Om man vill delta i ett vattenråd kan man söka medlemskap. Själva arbetet sker ofta i arbetsgrupper inom vattenrådet, som kan handla om ett mindre område, tema eller projekt. Ett vattenråd är däremot ingen myndighet, det är inte ansvarigt att åtgärder genomförs. Inom stadgarnas ramar, som bland annat säger att vattenrådet ska jobba för en god vattenkvalitet, bestämmer rådet själv vad det vill jobba med.

En viktig del av vattenrådets arbete är, att använda den lokala kännedomen för att lokalisera och genomföra olika typer av åtgärder genom aktiva markägare och andra aktörer. Dess arbete stöds av kunskap från universitet, länsstyrelse och andra experter.

Kontakt

Fler sidor inom kustmiljö och vattendrag

Grundvatten

Vi måste vara rädda om grundvattnet så att många generationer framöver från rent dricksvatten

Musselodling

Musselodlingar kan rena vattnet från övergödning

Vattenskyddsområden

För dig som bor i ett vattenskyddsområde kan det finnas speciella restriktioner

Vattensmart

Behåll dina goda vattenvanor året runt

Våtmark

Ett lekfullt reningsverk

Senast uppdaterad: 17 augusti 2018
Publicerad: 3 maj 2017