Vattenskyddsområden

För dig som bor i ett vattenskyddsområde kan det finnas speciella restriktioner för användning av bekämpningsmedel, just för att förhindra att bekämpningsmedel hamnar i dricksvattnet.

Enligt de bestämmelser som gäller nu finns inga särskilda regler i något av våra vattenskyddsområden. Några av dem är under utredning och användning av bekämpningsmedel är då en av de sker som vägs in.

Kontakt

Fler sidor inom kustmiljö och vattendrag

Grundvatten

Vi måste vara rädda om grundvattnet så att många generationer framöver från rent dricksvatten

Musselodling

Musselodlingar kan rena vattnet från övergödning

Vattenråd

Ideellt arbete för en god vattenkvalitet

Vattensmart

Behåll dina goda vattenvanor året runt

Våtmark

Ett lekfullt reningsverk

Senast uppdaterad: 18 september 2018
Publicerad: 3 maj 2017