Vattensmart

Tack för att du behåller dina vattenvanor året runt!

Även om Kalmar ännu inte beslutat om något bevattningsförbud under denna sommar är grundvattennivåerna fortfarande låga och det är viktigt att fortsätta spara vatten.

I Kalmar införs bevattningsförbud vid behov, inte i förebyggande syfte. I nuläget gör Kalmar Vatten bedömningen att det senare kan finnas behov av bevattningsförbud även i år.

Det som händer vissa år är att vattenförbrukningen ökar snabbt vid långvarig värme. Då finns risk att förbrukningen når taket för vad vi kan producera och kapaciteten måste då istället prioriteras till att använda dricksvattnet till hushåll och företag framför bevattning.

Förenklat är bedömningsgrunderna:

  • Total förbrukning och förbrukningstoppar vid t ex värmeböljor.
  • Grundvattennivåer i områden för vattenuttag, och hur snabbt nytt grundvatten bildas.
  • Nederbörd
  • Vattenföring i åar längre upp i systemet
  • Oplanerade händelser som stora läckor och haverier eller andra driftstörningar.

Kontakt