JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Parker och grönområden

Plantering

Vi ansvarar för skötsel och underhåll av grönytor, träd och lekparker på kommunens mark.

Fler sidor inom naturvård, parker

Fiske

Information om fritidsfiske i Kalmar kommun

Kustmiljö och vattendrag

Vi samarbetar för renare kust och god vattenstatus

Naturområden, naturreservat

Kalmar har nära till stränder och skogar vilket är härligt att flanera i! Naturreservat skapas för att skydda och b...

Naturvård

Kalmar kommun arbetar för att bevara en rik och varierad natur.

Skogsvårdsåtgärder

Information kring åtgärder på tätortsnära skog samt produktionsskog

Senast uppdaterad: 29 mars 2018
Publicerad: 9 augusti 2017