Parker och grönområden

Plantering

Serviceförvaltningen ansvarar för skötsel och underhåll av grönytor, träd och lekparker på kommunens mark.

Grönytorna klipps med jämna intervaller enligt kommunens skötselinstruktion för grönytor. I grönyteskötseln ingår även planteringar och skötsel av park- och gatuträd, blomplanteringar i urnor och ogräsbekämpning med mera. Växthuset på Skälby odlar alla sommarblommor som under vår och sommar pryder Kalmars gator, parker, rondeller och torg.

Papperskorgar och hundlatriner töms regelbundet, dock minst varannan vecka.

Fler sidor inom naturvård, parker

Fiske

Information om fritidsfiske i Kalmar kommun

Kustmiljö och vattendrag

Vi samarbetar för renare kust och god vattenstatus

Naturområden, naturreservat

Kalmar har nära till stränder och skogar vilket är härligt att flanera i! Naturreservat skapas för att skydda och b...

Naturvård

Kalmar kommun arbetar för att bevara en rik och varierad natur.

Skogsvårdsåtgärder

Information kring åtgärder på tätortsnära skog samt produktionsskog

Publicerad: 9 augusti 2017