Skogsvårdsåtgärder

Här redovisas större åtgärder i tätortsnära skogsområden.

Bostadsnära skog

Informationsskyltar sätts upp vid de tätortsnära skogsområdena där åtgärder utförs. Under arbetena kan det tidvis vara svårt att ta sig fram på en del stigar. Tänk på att hålla ett avstånd på minst 50 meter till maskiner och skogsarbetare, för att inte riskera olyckor. Informationsskyltar kommer att sättas upp vid de aktuella områdena. Arbetena utförs av externa entreprenörer, enligt direktiv från kommunen.

Mindre skogsbruksåtgärder som utförs kontinuerligt av kommunens egen personal redovisas inte här.

Produktionsskog

Dessa skogsområden är inte alltid prioriterade och därför kan virke ligga kvar en längre tid vid dessa områden. Det sker ingen regelbunden skötsel på dessa skogsområden och därför redovisas inte de arbetena här.

Kontakt

Fler sidor inom naturvård, parker

Fiske

Information om fritidsfiske i Kalmar kommun

Kustmiljö och vattendrag

Vi samarbetar för renare kust och god vattenstatus

Naturområden, naturreservat

Kalmar har nära till stränder och skogar vilket är härligt att flanera i! Naturreservat skapas för att skydda och b...

Naturvård

Kalmar kommun arbetar för att bevara en rik och varierad natur.

Parker och grönområden

Skötsel av parker och grönområden

Senast uppdaterad: 19 december 2017
Publicerad: 3 maj 2017