Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Kustmiljö och vattendrag

Bild på vattendrag med spegelblankt vatten.

Rent vatten är något som alla vill ha. Vi använder vattnet omkring oss för allt möjligt, från dricksvatten, badvatten och fiskevatten till bevattningsvatten och industriellt kylvatten. Samtidigt är rent vatten livsviktigt för många växter och djur som lever i våra vattendrag, sjöar, våtmarker och i Östersjön.

Kalmar kommun bedriver ett aktivt arbete för att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön. Minskningen av framförallt fosfor och kväve förverkligas genom anläggande av våtmarker och musselodlingar med mera.

I Kalmar har vi tillgång till både bräckt Östersjövatten och sötvatten från de många bäckar och åar, som rinner genom kommunen och mynnar ut i Kalmarsund. Samarbete och samverkan mellan kommunen, markägare, kustmiljögrupper och vattenråd är nyckelord i arbetet.

 • Cykla mer och låt bilen vila (bilar släpper kväveoxider som bidrar till övergödning av vårt vatten)
 • Använd alkylatbensinen till tvåtaktsmotorer
 • Välj miljömärkta hushålls- och trädgårdskemikalier
 • Gödsla varsamt och enbart under odlingssäsongen (minska läckage av kväve och fosfat till vattendrag)
 • Välj KRAV odlad mat där ingen konstgödsel har använts och läckage av kväve och fosfat minimaliseras
 • Har du båt med latrintank, se till att tömma den på avsedd plats
 • Har du enskilt avlopp se till att det är modernt och välfungerande
 • Kissa inte i vattnet, utan hellre på land. Den mängd som en person normalt kissar under ett dygn ger gödning till ett kilo alger
 • Bli engagerad i ett vattenråd eller kustmiljögrupp
 • Undvik använda kemikalier i hushållet och trädgården som kan skada vattenlivet.
 • Tvätta inte bilen på gatan. Tvättvattnet innehåller föroreningar som rinner ner i dagvattenbrunnar vars vatten ofta leds direkt ut i Kalmarsund.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Vill du göra en insats för vårt gemensamma vatten och är intresserad att delta i ett vattenråd eller delta i en av våra aktiviteter? Äger du mark och vill hjälpa till att göra en insats för våra vatten? Vill du veta mer om våra projekt? 

Kontakta då projektledaren eller läs mer om vattenrådens arbete enligt nedan kontaktinformation och länkar.

Kontakt

Grundvatten

Vi måste vara rädda om grundvattnet så att många generationer framöver från rent dricksvatten

Musselodling

Musselodlingar kan rena vattnet från övergödning

Vattenkartan

Visar områden som är potentiellt vattenhållande eller grundvattenbildande.

Vattenråd

Ideellt arbete för en god vattenkvalitet

Vattenskyddsområden

För dig som bor i ett vattenskyddsområde kan det finnas speciella restriktioner

Vattensmart

Behåll dina goda vattenvanor året runt

Våtmark

Ett lekfullt reningsverk

Övriga länkar