Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Naturområden, naturreservat

Kalmar har nära till stränder och skogar vilket är härligt att flanera i! Naturområden och naturreservat skapas för att skydda och bevara arter och livsmiljöer

Horsö-Värsnäs är ett naturreservat i norra delen av Kalmar. På halvön Värsnäs finns ett stort antal mycket gamla ekar som hyser många sällsynta arter av insekter, lavar och svampar. Där finns en vanlig badplats och ett naturistbad samt ett belyst motionsspår.

Via Kalmarsundsleden norrut kommer man till Horsö. Där finns betesmarker med gamla träd och en del ovanliga växter, bland annat lundvårlök och hartmansstarr. Väster om Horsö finns ett stort våtmarksområde där det finns stora bestånd av ag, vilket är mycket ovanligt på det svenska fastlandet. Fågellivet är rikt.

Svinö är ett naturreservat på en ö som nås via avfarter från Ölandsbron eller en träbro från Jutnabben. Ön är till största delen täckt av planterad barrskog, där flera utländska arter, till exempel douglasgran, svarttall och europeisk och japansk lärk förekommer. I norr finns ett område som betas av får. Längs stränderna finns många av de växter som är typiska för traktens stränder, till exempel strandtåg, klöverört, rödsäv och bunge.

På Svinö finns två badplatser och ett omfattande stigsystem som är flitigt använt för promenader och löpning. Belysning saknas.

Stensö är en halvö i södra delen av Kalmar. Här finns en campingplats, badplatser, delvis belysta motionsspår i olika längd samt minigolfbanor. Större delen av Stensö täcks av ekskog och särskilt längst i norr finns en del riktigt gamla ekar varav några är skyddade som naturminnen. Området har ett rikt fågelliv och en variationsrik vegetation.

Fler sidor inom giftfri trädgård

Bekämpningsmedel

Välj ett giftfritt alternativ istället för bekämpningsmedel då dessa påverkar grundvatten och vattendrag.

Nyttodjur

Se inspirationsfilmer på nyttodjur så som humlor, bin och grodor.

Skadedjur

Här får du giftfria tips på hur du håller borta de mest vanliga skadedjuren från din trädgård.

Senast uppdaterad: 5 mars 2020
Publicerad: 5 december 2017