Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Utredning ute på remiss

Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete (SOU 2020:10) är nu ute på remiss.

Publicerad: 1 juli 2020