Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Utredning ute på remiss

Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete (SOU 2020:10) är nu ute på remiss.

Publicerad: 1 juli 2020