Beviljad finansiering för två nya projekt

Kalmarsundskommissionen med partners har fått beviljat finansiering för två nya projekt.

  • ”LOVA fortsätt LEVA” , stöd för fortsatt samordning kring åtgärder inom lantbruket, samt stöd för utveckling av svenskt vattenbruk,
  • ”Förstudie för att öppna upp för produktion av blåmusslor till livsmedel i sydöstra Sverige”, stöd för utveckling av svenskt vattenbruk.
Publicerad: 18 november 2021